Co w przypadku braku obowiązku wymiany kasy na kasę online?

Nieco inaczej jest w przypadku przedsiębiorców, których nie dotyczy obowiązek wymiany urządzenia na kasę fiskalną online. Według przepisów, starsze modele można fiskalizować do:

  • 31 sierpnia 2019 r. – w przypadku papierowej kopii,
  • 31 grudnia 2022 r. – w przypadku elektronicznej kopii.

Nie ma jednak zakazu korzystania ze starszych kas fiskalnych. Po upłynięciu wspomnianych terminów można bez obaw ewidencjonować z ich pomocą sprzedaż do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej. Może się więc zdarzyć, że przedsiębiorca obecnie korzysta z dwóch urządzeń: z papierową i elektroniczną kopią. Po zapełnieniu pamięci kasy z kopią papierową, może ją wymienić na kasę online, ale nie musi wymieniać urządzenia z elektroniczną kopią. Nie ma jednak możliwości wymiany pamięci fiskalnej w starszym urządzeniu fiskalnym. Może także kupić trzecią kasę, która będzie łączyć się z CRK i nie spowoduje to konieczności likwidacji żadnej z pozostałych dwóch.

Wniosek jest więc dość prosty. Jeśli masz obowiązek korzystania z nowych kas fiskalnych online, musisz wyrejestrować stare urządzenia i zafiskalizować nowe. W przypadku, w którym nie należysz do grupy podatników wyszczególnionych w Rozporządzeniach, możesz spokojnie korzystać ze wszystkich swoich kas oraz kupować nowe. Stare modele mogą zostać przekształcone do kas zapasowych. Pamiętaj tylko, że w dalszym ciągu musisz dbać o terminowe przeglądy techniczne urządzeń oraz sporządzanie niezbędnych raportów. Nie ma więc sensu trzymać kilku kas fiskalnych w szafie „na zapas”.

Kasy fiskalne online - cel zmian

Nowelizacja ustawy o VAT pod kątem kas fiskalnych online to temat, który wywołuje wiele obaw i wątpliwości u przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie zmian w tym zakresie ma poprawić kondycję finansową państwa oraz wykrywać i ograniczać oszustwa podatkowe. Cele wdrożenia nowych przepisów dotyczących rejestrowania przez podatników sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zostały wyszczególnione poniżej i są to:

  • uszczelnienie i walka z luką w VAT,
  • zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego oraz paragonów elektronicznych,

  • wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji,

  • możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.

Kwestia wprowadzenia kas fiskalnych online jest uregulowana w ustawie o podatku VAT oraz rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych.

logo

Gambit s.c.
ul. Makuszyńskiego 1c
34-500 Zakopane

NIP 7361741454

Dane kontaktowe

Przydatne Linki

Informacje i dokumenty